Hội nghị thành viên lần thứ tư của Hiệp hội Công nghiệp thiết bị nhà bếp và thiết bị nhà bếp và thiết bị gas lần thứ tư của tỉnh Chiết Giang và Hội nghị thượng đỉnh ngành năm 2022

Công ty TNHH Thiết bị điện Ninh Ba Wanbaosẽ tham gia Hội nghị thành viên lần thứ 4 của Hiệp hội Công nghiệp thiết bị nhà bếp và thiết bị bếp gas Chiết Giang lần thứ 4 và năm 2022 được tổ chức tại khách sạn Kaiyuan Mingdu, thành phố Hải Ninh từ ngày 3 tháng 11 (thứ Tư) đến ngày 11-5 (thứ Bảy), Hội nghị thượng đỉnh ngành thường niên năm 2022.

âm phủ

Thời gian đăng bài: 28-Oct-2022